1C RƏSMİ TƏRƏFDAŞI

1C: Pərakəndə

1C: Pərakəndə

"Pərakəndə" konfiqurasiyası ticarət müəssisəsinin paylanmış pərakəndə şəbəkəsinə daxil ola biləcək mağazaların biznes proseslərinin avtomatlaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuşdur.

1C: Pərakəndə

"Pərakəndə" konfiqurasiyası ticarət müəssisəsinin paylanmış pərakəndə şəbəkəsinə daxil ola biləcək mağazaların biznes proseslərinin avtomatlaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Kassa proqramı da daxil olmaqla bir çox iş yeri olan mağazaların avtomatlaşdırılması üçün istifadə edilə bilər.
Pərakəndə şəbəkənin şəbəkə strukturu paylanmış informasiya bazalarının rejimi tərəfindən dəstəklənir. Proqram daxili məlumat mübadiləsi iki növ dəstəkləyir:

Mağazalar üzrə rib sənəd dövriyyəsinin bölünməsi ilə mağazalar arasında etibarlı məlumat mübadiləsini qurmağa imkan verir. Mərkəzi RIB node bütün şəbəkə alış-veriş haqqında məlumat konsolidə edilmiş, onun köməyi ilə siz tez bir periferik rib node yarada bilərsiniz.
İş yerləri üzrə rib istifadəçiyə mağaza serveri ilə kassa xətti arasında məlumat həcminə görə optimallaşdırılmış mübadilə təqdim edir, kassaların avtonom işləməsini təmin edir.
"Pərakəndə" konfiqurasiyası həm müstəqil, müstəqil əməliyyat, həm də digər tətbiq həlləri ilə qarşılıqlı əlaqə üçün nəzərdə tutulmuşdur. "Müəssisənin Mühasibatı", "ticarətin idarə edilməsi" adlı tipik konfiqurasiyalı ikitərəfli məlumat mübadiləsi pərakəndə müəssisələrin müxtəlif miqyaslı ehtiyaclarını əhatə edən proqram kompleksləri yaratmağa imkan verir.

  • "Müəssisə Mühasibatı" konfiqurasiyası Red. 2.0, 3.0 "pərakəndə" konfiqurasiyası ilə birgə istifadə edildikdə əməliyyatların reqlament uçotunu təmin edir. Nağd pul vəsaitlərinin hərəkəti və qalıqlarının operativ uçotu "pərakəndə" konfiqurasiyasında həyata keçirilir.Ətraflı...
  • "Ticarətin idarə edilməsi" konfiqurasiyası, 11-ci hallarda birgə istifadə zamanı "pərakəndə" konfiqurasiyasına normativ-istinad məlumatları təqdim edən idarəedici sistem kimi çıxış edir, pərakəndə mağazaların çeşidi və qiymətlərini idarə edir. "Perakendecilik" konfiqurasiyasından Nağd dəyişikliklər bölümündə pərakəndə satış və ödəniş vasitələrinin uçotu sənədləri də daxil olmaqla, malların idarə edilməsi sisteminə ötürülür.

695

1C haqqında suallarınız var? Gəlin müzakirə edək!

1C OPTİMA AZƏRBAYCAN mütəxəssislərindən məsləhət ala, qiymətləri dəqiqləşdirə və həll sifariş edə bilərsiniz. Telefon, e-poçt və ya geri zəng tələb etməklə bizimlə əlaqə saxlayın.

+994 12 310 26 27